Reiki


Reiki är en Japansk form av healing. Det är världens mest utbredda form av healing. 
Rei betyder himmelsk och Ki betyder energi. Med Reiki menas alltså himmelsk eller universell energi. 
Vid en behandling lägger Reikiutövaren händerna på klienten i olika positioner och energin kanaliseras till klienten. Energin söker upp och justerar energimässiga obalanser i kropp och energifält, (aura). Samma person kan uppleva Reiki på olika sätt vid olika tillfällen. Vanliga beskrivningar av upplevelsen är  att "det blir varmt" eller "det pirrar", antingen där utövaren håller sina händer eller på ett helt annat ställe, till exempel i en fot fast man håller händerna på axlarna. De allra flesta upplever en djup avslappning och lugn. Det är inte ovanligt att klienten somnar till en stund under behandlingen, vilket enbart är positivt. Reiki kan vara väldigt effektivt vid stress och ångest. 

 Reiki sägs prioritetsläka, det vill säga att den arbetar med det som mottagaren har störst behov av att få hjälp med för tillfället.
Här är några av de effekter en Reikibehandling kan ha:
Frigör stress och spänningar.
Ger djup avslappning.
Balanserar energier.
Ökar och stärker energiflödet.
Löser upp energiblockeringar.
Hjälper kroppens naturliga förmåga till läkning.
Frigör känslor.
 Ibland blockerar vi jobbiga känslor och det är mycket hälsosamt att känna dem och frigöra dem, (även om det kan upplevas mycket jobbigt). Att stressa av och gå ner i djup avslappning är essentiellt för vår hälsa. Utan avslappning och vila kan kroppen inte läka optimalt. Normalt startar vår egen läkningsprocess under djupsömn men med det stressade samhälle vi lever i kan det vara mycket svårt att överhuvudtaget nå den nivån av avslappning och stillhet. 
Reiki är en holistisk behandlingsmetod som utgår ifrån att kropp och psyke är en helhet, vilket betyder att oftast behandlas hela kroppen även om en klient har besvär som uppfattas som avgränsat till en viss del av kroppen.